วิธีง่าย ๆ ในการย้ายข้อมูล Google Drive สู่ OneDrive

ย้ายข้อมูลจาก Google Drive @go.buu.ac.th ไปสู่ OneDrive (@buu.ac.th/@my.buu.ac.th)
ไม่ว่าไฟล์จะมากหรือน้อย ทำง่ายนิดเดียว

ทำไม ต้องย้ายข้อมูล

Google ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลของ Google Workspace for education ซึ่งส่งผลให้ นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา (@go.buu.ac.th) ถูกปรับลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Google Drive ลง และไม่สามารถใช้พื้นที่แบบไม่จำกัด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อใบอนุญาตสำหรับ Google Workspace ให้กับนิสิต บุคลากรปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน แต่จะจำกัดพื้นที่บัญชีละ 20 GB เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้จะต้องดำเนินการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น หรือโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive หรือ ฮาร์ดิสก์ส่วนตัว ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 มิฉะนั้นจะถูกระงับการใช้งานทันที
ตรวจสอบพื้นที่ใช้งานคงเหลือใน Google Drive

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่ง่าย ๆ โดยเข้าเว็บ https://drive.google.com/u/1/settings/storage เข้าระบบด้วยบัญชี @go.buu.ac.th ถ้าพื้นที่ใช้งานต่ำกว่า 20 GB ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไร

ถ้าพื้นที่ใช้งานเกิน 20 GB ให้ดำเนินการลบหรือย้ายข้อมูลให้น้อยกว่า 20 GB

วิธีการย้าย

ผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ซึ่ง OneDrive for Business (@buu.ac.th สำหรับบุคลากร/ @my.buu.ac.th สำหรับนิสิต) มีพื้นที่ให้บริการ 1000 GB


เมื่อย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการลบข้อมูลใน Google Drive ให้ต่ำกว่า 20 GB

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สามารถเก็บไฟล์เอกสารได้ฟรี เช่น dropbox.com, terabox.com, internxt.com, icedrive.net

กำหนดเวลาในการย้ายข้อมูล

ผู้ใช้งานที่ใช้ที่เนื้อเกิน 20 GB ต้องย้ายข้อมูล/ลบข้อมูลให้เสร็จก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 มิฉะนั้น จะถูกระงับการใช้งาน

การช่วยเหลือ
เมื่อถูกระงับบัญชี

บัญชีที่ใช้งานเกิน 20 GB จะถูกระงับการใช้งาน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เมื่อไม่มีการติดต่อจากผู้ใช้งาน ระบบจะทำการลบบัญชีโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้

Q & A

Q: ตรวจสอบแล้ว ใช้พื้นที่ไม่เกิน 20 GB

A: ไม่ต้องดำเนินการอะไร

Q: ศิษย์เก่าใช้งานได้หรือไม่

A: เนื้องจาก Google มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ทำให้ศิษย์เก่าไม่สามารถใช้บริการได้ ดังนั้นศิษย์เก่าต้องนำข้อมูลออกก่อน 1 กันยายน 2565

Q: ถ้าย้ายแล้วไม่ลบข้อมูล

A: ถ้าย้ายแล้วแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 มีข้อมูลเกิน 20 GB บัญชีจะถูกระงับการใช้งาน

Q: เมื่อถูกระงับการใช้งาน ควรทำอย่างไร

A: ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 30 กันยายน เพื่อป้องกันการลบบัญชี

Q: สามารถติดต่อสำนักคอมได้ช่องทางใด

A: ผ่านแฟนเพจสำนักคอม facebook.com/computerburapha หรือ โทร 038-102222 ต่อ 4153