ทำไม ต้องลบข้อมูล

Microsoft ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
ซึ่งส่งผลให้บัญชีการใช้งานของนิสิต (@my.buu.ac.th) และบุคลากร (@buu.ac.th)
ถูกลดพื้นที่การใช้งาน เช่น อีเมล OneDrive Teams

เพื่อให้การใช้งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน Office 365 ได้อย่างต่อเนื่อง จะมีการปรับลดพื้นที่ 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เริ่ม 31 มกราคม พ.ศ. 2567
บัญชีนิสิตและบุคลากร OneDrive บัญชีละ 100 GB
ระยะที่ 2 เริ่ม 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
บัญชีนิสิตและบุคลากร OneDrive บัญชีละ 25 GB อีเมล Outlook 5 GB
และเจ้าของกลุ่ม Teams ลบกลุ่มที่ไม่จำเป็น
บัญชีอีเมลส่วนงาน อีเมล Outlook 5 GB

ซึ่งนิสิตและบุคลากรจะต้องดำเนินการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น
หรือคัดลอกข้อมูลลงฮาร์ดิสก์ส่วนตัว ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มิฉะนั้นจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว
โปรดติดต่อ 038-102770 กด 1 เพื่อปลดล็อกและลดพื้นที่ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการลบบัญชีถาวร
ซึ่งจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้


หมายเหตุ การเปลี่ยนนโยบายของ Microsoft ส่งผลให้ Office 365 สำหรับติดตั้งบน PC และ Tablet ไม่สามารถใช้งานได้
โดยผู้ใช้สามารถใช้งาน word, excel, power point ได้เฉพาะรูปแบบออนไลน์
ตรวจสอบพื้นที่ใช้งานคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่ง่าย ๆกำหนดเวลาในการย้ายข้อมูล

ผู้ใช้งานที่ใช้เนื้อที่เกินกำหนด ต้องย้ายข้อมูล/ลบข้อมูลให้เสร็จก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567
มิฉะนั้น บัญชีจะถูกระงับการใช้งาน

การช่วยเหลือ
เมื่อถูกระงับบัญชี

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อกชั่วคราว เบอร์ 038-102770 กด 1 ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เมื่อไม่มีการติดต่อจากผู้ใช้งาน ระบบจะทำการลบบัญชีโดยอัตโนมัติและจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้

Q & A

Q: ศิษย์เก่าใช้งานได้หรือไม่

A: ตามประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ ศิษย์เก่าจะใช้งานได้ 30 วัน หลังจากสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้นบัญชีจะถูกลบ

Q: ถ้าย้ายแล้วไม่ลบข้อมูล

A: ถ้าย้ายแล้วแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 มีข้อมูลเกินกำหนด บัญชีจะถูกระงับการใช้งาน

Q: เมื่อถูกระงับการใช้งาน ควรทำอย่างไร

A: ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อป้องกันการลบบัญชี

Q: สามารถติดต่อสำนักคอมได้ช่องทางใด

A: ผ่านแฟนเพจสำนักคอม facebook.com/computerburapha หรือ โทร 038-102770 กด 1