ฟรีค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมการชำระค่าลงทะเบียน
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดอายุโครงการ 4 ปี
- ค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต (20 บาท) ฟรี 2 ครั้งต่อเดือน

สารสนเทศ

- สอบถามยอดเงิน, โอนเงิน, เบิกเงินสด (ทั้งในและต่างประเทศ)
- เปลี่ยนรหัส/สมัคร Krungthai Next

ชำระสินค้าและบริการ

- บัตรสามารถชำระสินค้าและบริการจากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA และ Paywave
- ซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน