นิสิตที่ทำการลงทะเบียนของ internet package แล้ว
ให้รอประกาศรับโค้ดได้ที่ facebook myid

มีนิสิตลงทะเบียนผิดเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการผิดพลาด โปรดศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ https://www.buu.ac.th/internetpackage

นิสิตที่ลงทะเบียนรอบ 2 โค้ดจะมาประมาณวันที่ 5 - 15 สิงหาคม ขึ้นอยู่ความเร็วในการดำเนินงานของแต่ละเครือข่าย
ลืมรหัสผ่าน / reset password