นิสิตที่ทำการลงทะเบียนของ internet package แล้ว
ให้ไปรับโค้ดได้ที่ https://netsuupport.buu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ กองกิจการนิสิต

Show Password
ลืมรหัสผ่าน / reset password