ศิษย์เก่าจะสามารถใช้งานอีเมลได้ ภายใน 30 วันหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพทุกกรณี
หลังจากนั้น บัญชีจะถูกลบและไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้

  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน (Buu Account) อ่านเพิ่มเติม
  • ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดสรรพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งาน Google Workspace for Education Plus อ่านเพิ่มเติม