กรณีใช้ระบบครั้งแรก
จำเป็นต้องล็อกอินเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำรองก่อน
ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้โปรดติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ห้อง 101 หรือโทร 038 102770 เพื่อการทำการรีเซ็ตรหัสผ่านก่อน
จากนั้นจึงเข้ามาลงทะเบียนและกู้คืนรหัสผ่านได้ในครั้งถัดไป